Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

DOZOWNIKI WODY

 

MIESZACZ-DOZOWNIK WODY

Przedstawiamy nowy precyzyjny elektroniczny mieszacz-dozownik wody model B1Ceres (2 wloty) z pamięciš produkcji holenderskiej firmy Baktec. Nowy B1 CERES wykorzystuje najnowsze osišgnięcia technologii mikroprocesorowej do precyzyjnego odczytu temperatury i dozowania wody. Aby osišgnšć wysokš jakoœć ciasta może się zdarzyć, że trzeba dodać jeszcze trochę wody po poczštkowym dozowaniu. Można dodać wodę poprzez proste naciœnięcie przycisku. Dozownik  B1 Ceres dodaje wodę o wybranej temperaturze i wyœwietla na wyœwietlaczu iloœć dodanej wody. Wyœwietlacz ma duże cyfry, które łatwo odczytać nawet z odległoœci. Przemysłowy termostat umożliwia dozownikowi B1 Ceres dozowanie od małej do  dużej iloœci  wody o temperaturze  poniżej 12oC, gdy jest on podłšczony do schładzacza wody Baktec. Firma Baktec oferuje kilka typów schładzaczy wody odpowiednich do każdego zastosowania. Dozownik B1 Ceres oferowany jest po przystępnej cenie i przeznaczony jest głównie do małych i œrednich piekarni. Inne modele dozowników/mieszaczy to cyfrowe  urzšdzenia B2 i B3 Ceres, z podłšczeniem do komputera lub bez (RS 232, 485 lub TTY).

 

Dane techniczne                              B1 Ceres

Pojemnoœć                                           0,1-999,9 litra

Tolerancja                                            0,1 litra

Temperatura                                        3-70oC

Dokładnoœć przy 5 litrach                <1%

Błšd pomiaru temperatury                  ą 1oC

Prędkoœć(zależy od ciœnienia wody)    15-20 l/min

Ciœnienie wody                         1-5kg/cm2

Max ciœnienie próbne                         16kg/cm2

Œrednica wpływu wody              2x12-15mm φ min lub R 1/2”

Podłšczenie elektryczne                   240V AC(ą10%) 50Hz

                                                         25V 30W 1 faza

Waga netto                                          6kg

Wymiary(szer.x wys.x gł.)                     250x312x115mm (bez podłšczeń)

Opcje:

Dozownik wody B1 Ceres S: B1 Ceres bez termostatu

Włšcznik pompy wodnej

Zewnętrzny termometr do pomiaru temperatury ciasta