Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

DZIELARKI

 

DZIELARKA CIASTA  jednokieszeniowa  BVDS – 1112

 Dzielarka objętoœciowa jednokieszeniowa służy do cišgłego dzielenia ciasta pszennego lub pszenno-żytniego, również ciasta z ziarnami. Wydajnoœć maszyny i wagę kęsów reguluje się płynnie. Podzielone kęsy opuszczajš maszynę na taœmocišgu, którego wysokoœć jest regulowana. Sposób pracy maszyny gwarantuje wysokš jakoœć wypieków – maszyna nie męczy ciasta. Maszyna posiada centralne oliwienie  powierzchni œlizgowych. Dzielarka wyposażona jest w posypywacz mški, który znajduje się powyżej taœmocišgu wyprowadzajšcego kęsy ciasta. Maszyna w wersji standard wyposażona jest w lej o pojemnoœci 50 litrów. Na życzenie leje mogš być większe: 125-litrowe, 160-litrowe lub 250-litrowe. Konstrukcja maszyny jest bardzo solidna, a materiały użyte do jej produkcji sš wysokiej jakoœci. Czyszczenie maszyny jest proste i szybkie.

DANE  TECHNICZNE:

-         wydajnoœć maszyny:    od 550 do 1400 szt/godz

-         zakres dzielenia:          od 200-1200g

 

Zużycie oleju:               1,5litra/8 godz.

Zasilanie:                      0,78 kW

 

Wymiary maszyny:

-długoœć                                   1410mm

-szerokoœć                                 550mm

-wysokoœć                              1180mm

-wysokoœć z lejem 50ltr.        1650mm

 

- Waga maszyny:     500kg

 

 

DZIELARKA CIASTA  dwukieszeniowa  BVDS – 2324

 Dzielarka objętoœciowa dwukieszeniowa służy do cišgłego dzielenia ciasta pszennego lub pszenno-żytniego i znajduje zastosowanie w liniach półautomatycznych i automatycznych do chleba. Wydajnoœć maszyny i wagę kęsów reguluje się płynnie. Podzielone kęsy opuszczajš maszynę na oliwionym taœmocišgu; wysokoœć  taœmocišgu jest regulowana. Sposób pracy maszyny gwarantuje wysokš jakoœć wypieków – maszyna nie męczy ciasta. Maszyna wymaga centralnego oliwienia powierzchni œlizgowych. Dzielarka wyposażona jest w posypywacz mški, który znajduje się powyżej taœmocišgu wyprowadzajšcego kęsy ciasta. Konstrukcja maszyny jest bardzo solidna, a materiały użyte do jej produkcji sš wysokiej jakoœci. Czyszczenie maszyny jest proste i szybkie. W wersji standard maszyna wyposażona jest w lej o pojemnoœci 50 litrów. Na życzenie leje mogš być większe: 125-litrowe, 160-litrowe lub  250-litrowe. Dodatkowym wyposażeniem maszyny jest skrobak do ciasta miękkiego.

 DANE  TECHNICZNE:

Dzielenie jednš kieszeniš:

-         wydajnoœć maszyny:    od 550 do 1400 szt/godz

-         zakres dzielenia:          od 400 do 2400g

Dzielenie dwiema kieszeniami:

-         wydajnoœć maszyny:    od 1100 do 2800szt/godz

-         zakres dzielenia:                od 200 do 1200

Zużycie oleju:               1,5litra/8 godz.

 Zasilanie:                      1,8 kW

Wymiary maszyny:

 

 

Waga maszyny:                         565kg

-długośœć                                   1305mm

-szerokośœć                                 630mm

 

-maszyna z taœśmociągiem       1230mm

-wysokośœć                               1140mm

-wysokośœć z lejem                1585mm

 

 

 

AUTOMATYCZNA DZIELARKA CIASTA TYPU SOCA NP

Masywnej budowy maszyna (waga 820kg) wykonana jest z materiałów wysokiej jakoœci. Maszyna jest na kółkach. Maszyna dzieli każdy rodzaj ciasta w bardzo łagodny sposób. Podawanie ciasta do komory dzielšcej  jest regulowane w zależnoœci od rodzaju ciasta (miękkie czy twarde) i wielkoœci kęsów, które majš być uzyskane. Ciasto nie jest męczone dzięki regulacji podawania ciasta do komory dzielenia i specjalnej zasadzie dzielenia. Podczas dzielenia nie jest używany olej jadalny. Podzielone kęsy sš prowadzone do taœmy przenoœnikowej, gdzie znajduje się siatka do obracania kęsów. Powyżej taœmy transmisyjnej znajduje się posypywacz mški. Duża dokładnoœć w dzieleniu wagowym i dokładny kształt kęsów gwarantujš dalsze dobre formowanie chleba. Regulacja żšdanej wagi kęsów odbywa się za pomocš pokrętła ręcznego i może być zmieniana podczas pracy maszyny. Waga kęsów może być odczytywana na skali. Wszystkie częœci maszyny wymagajšce regularnego czyszczenia sš łatwo dostępne. W maszynie pozostaje bardzo mała iloœć ciasta i maszynę czyœci się bardzo szybko. Wszystkie częœci stykajšce się z ciastem wykonane sš ze stali nierdzewnej.

Wydajnoœć maszyny: 800-2400 szt/godz przy zakresie dzielenia 400-1500g

Wydajnoœć maszyny: 500-1500 szt/godz przy zakresie dzielenia 1500-2400g