Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

MASZYNY DO FORMOWANIE CIASTEK

 

Maszyny do formowania ciastek K 4...12
    
Wersja K maszyn do formowania ciastek jest szczególnie przydatna do pracy z ciastem o dużej zawartoœci tłuszczu, ale możliwa jest także praca z ciastem o mniejszej zawartoœci tłuszczu. Wyposażenie standardowe wersji K maszyny zapewnia racjonalnš produkcję zarówno ciastek "Spekulatius”, herbatników, jak również pierniczków i marcepanów i wiele innych specjalnoœci. W górnej częœci maszyny znajduje się duży zbiornik w kształcie leja do podawania ciasta, dalej jest ono formowane do pieczenia, a następnie odkładane w dolnej częœci maszyny na przesuwające się blachy, względnie taœmy w odstępach, które można  regulować. Możliwoœć nastawiania noża tnącego precyzyjnie dostosowuje gruboœć ciastek, co w rezultacie prowadzi do osišgnięcia optymalnego rezultatu. Po włożeniu blachy od tyłu jest ona automatycznie pozycjonowana przez maszynę. Maszyna wyłšcza się, gdy blacha przesunie się na drugą stronę. Maszyna jest wykonana ze stali szlachetnej i materiałów nie szkodliwych dla produktów spożywczych. Zawiera częœci, które łatwo można zdemontować i umyć w zmywarce. Wszystko to zapewnia przyjemnš pracę bez żadnych zakłóceń.

Maszyny do formowania ciastek M 4...12


Wersja M maszyn do formowania ciastek jest szczególnie przydatna do pracy z ciastem o małej zawartoœci tłuszczu, ale możliwa jest także praca z ciastem o normalnej zawartoœci tłuszczu. W odróżnieniu od maszyn w wersji K maszyny te wyróżniajš się niezawodnym systemem walców gumowych. Jest to szczególnie przydatne dla ciast o małej zawartoœci tłuszczu. Figury nie sš odcinane, lecz sš odsysane przez taœmę ssšcš z walca, a następnie odkładane w dolnej częœci maszyny na biegnšce blachy, względnie taœmy. Optymalny wzór walca można dostosować indywidualnie do danej jakoœci ciasta. Maszyny te różniš się od wersji K jedynie jakoœciš opracowywanego ciasta oraz stosowanymi metodami pracy. Sš one również wykonane ze stali szlachetnej oraz mogš być szybko i bez żadnych problemów zdemontowane do umycia.     

 DANE  TECHNICZNE I DOSTĘPNE MODELE

 •  maszyny można ustawić bezpoœrednio przed piecem taœmowym lub na linii produkcyjnej, ponieważ cała mechanika znajduje się w górnej częœci maszyny
 • można stosować inne szerokoœci blachy, także o wymiarach specjalnych, dzięki  wbudowanemu modułowi.
 • można wybrać obudowę zakrytš bšdŸ otwartš, na ruchomej podstawie z półkš na blachy i walce
 • składany pas transportujšcy oszczędza miejsce podczas spoczynku.
 • walce formujšce wykonywane sš zgodnie z życzeniem klienta.
 • regulowana wysokoœć pasa transportowego umożliwia przystosowanie maszyny do Euro-blach z wysokim rantem (45 mm).
 • programowanie sprawia dużš przyjemnoœć pracy.
 • możliwoœć uzbrojenia maszyny w formy do taœm ciast,spodów tortów, siatki z ciasta i wiele innych. różnego rodzaju prowadnice,
 • możliwa również realizacja zamówień specjalnych
 • walce NARLON sš ręcznie grawerowane.
 • dla specjalnych zastosowań dostarczane sš także walce oblewane (z nałożonymi powłokami) oraz walce teflonowe.
 • walce sš dostosowane do wymagań klienta.
 • walec ma œrednicę od 125 mm (obwód 393 mm)
 • można zamówić walce wykonane według własnych wzorów      


Reduktor z wariatorem

Variomotor umożliwia regulowanie prędkoœci oraz precyzyjne dostosowanie się maszyny do powtórnego manualnego nastawienia tak, aby blachy były ułożone optymalnie, a czas produkcji i energia zaoszczędzone.

 

Selectronic

Elektronicznym sterowaniem można zmienić ustawienie blach tak, aby proces produkcji dostroić do zmieniajšcych się warunków i  zminimalizować koszty. Można to też osišgnšć przez nieznacznš zmianę receptury. Parametry - jak: ustawienie pierwszego rzędu ciastek, odstęp pomiędzy figurami, liczba rzędów figur na blachach oraz stopień nagrzania sš wczeœniej wprowadzone dla opracowywanego produktu, a następnie niezmiennie stosowane przez maszynę. Trzy sposoby napędu: praca cišgła, półautomat i automat umożliwiajš dobranie odpowiedniego systemu pracy.
    

 

Computronic

Computronic jest rozszerzonš wersjš Selectronica, który umożliwia zapamiętanie aż do 99 programów. Wszystkie ważne dla procesu produkcji dane sš wyœwietlane na cyfrowym wyœwietlaczu. Nastawienia maszyny można w razie pomyłki odwołać. Programowanie umożliwia przygotowanie maszyny do racjonalnej pracy z wieloma  różnymi produktami. Możliwoœć szybkiej zmiany podczas produkcji oszczędza czas, pracę oraz minimalizuje możliwoœć popełnienia błędów.