Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

MASZYNY PIEKARSKIE

 

Linie do formowania chleba mieszanego firmy 

Brak wykwalifikowanej siły roboczej w wielu polskich piekarniach oraz duża pracochłonnośœć ręcznego formowania chleba powodują wzrost zainteresowania liniami zautomatyzowanymi. Firma GOSTOL-GOPAN ze Słowenii (jedna z największych fabryk maszyn piekarniczych w Europie) od 50 lat specjalizuje się w projektowaniu i budowie pieców tunelowych i maszyn piekarniczych do zautomatyzowanych piekarni przemysłowych oraz maszyn piekarniczych do œśrednich i małych piekarni i ciastkarni. Poza tym produkuje urządzenia dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Głównymi odbiorcami są prawie wszystkie kraje europejskie w tym Polska, byłe kraje Związku Radzieckiego oraz kraje zamorskie. Urządzenia firmy GOSTOL przystosowane są do pracy ciągłej i odznaczają się wytrzymałoœścią i wysoką jakoœcią. Z uwagi na specyfikę głównych rynków eksportowych fabryka specjalizuje się w budowie maszyn do produkcji chleba mieszanego i żytniego. Dzięki œścisłej współpracy konstruktorów i technologów zatrudnionych w firmie Gostol maszyny wykonywane są na najwyższym œświatowym poziomie.

W skład linii do formowania chleba wchodzą cztery urządzenia: dzielarka ciasta, zaokrąglarka stożkowa, garownia wstępna i wydłużarka.

 Dzielarka ciasta BVDS 2324 Dzielarka ciasta BVDS 2324

Zaokrąglarka stożkowa SABOTINZaokrąglarka stożkowa SABOTIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zależnoœci od tego jakie ciasto chcemy obrabiać mamy do dyspozycji 2 typy dzielarek, 2 typy zaokršglarek i 3 typy wydłużarek oraz garownie wstępne z różnym  wyposażeniem. W naszych piekarniach najlepiej pracujš dzielarki podciœnieniowe typu BVDS  o zakresie 200-1200g: 1-tłokowe o wydajnoœci 550-1400szt/godz lub 2-tłokowe o wydajnoœci 1100-2800szt/godz. Dzielš one ciasto z bardzo dużš dokładnoœciš praktycznie bez  różnic wagowych poszczególnych kęsów.. Posiadajš regulację siły docisku w zależnoœci od rodzaju ciasta, dzięki czemu podzielone kęsy nie sš „zmęczone”. Dzielarki te wyposażone sš w centralne systemy smarowania i posypywanie mškš z regulacjš intensywnoœci. Kęsy z dzielarki przechodzš automatycznie do zaokršglarki stożkowej SABOTIN ze spiralš  typu AB do gramatury 200-1200g. Stożek i spirala zaokršglarki pokryte sš tzw.repem (tworzywem trwalszym od teflonu), co zapobiega przyklejaniu się ciasta. Maszyna ma podgrzewany i zimny nadmuch powietrza,  posypywacz mški lub zraszacz olejowy (na życzenie). Zgodnie z zasadami technologii zaokršglone kęsy przechodzš do garowni wstępnej.

GOSTOL oferuje garownie o zróżnicowanej  wielkoœci z różnš iloœciš kieszeni (od 200 do 632)  dla gramatury 200-1200g. Kieszenie wykonane sš z tworzywa nie chłonšcego wilgoci i nieprzylepnego. Sterylizowane sš lampami UV. Na życzenie garownia może być wyposażona w klimatyzator lub nagrzewnicę. Czas garowania jest płynnie regulowany i wynosi 3,5 - 15 min, co daje  teoretycznš wydajnoœć 800 - 3400szt/godz. Zaokršglone kęsy po odpoczynku w garowni przechodzš do wydłużarki  VIPAVA. Wydłużarka może być wyposażona w różnego rodzaju płyty dociskowe i na życzenie w noże nacinajšce chleb. Gramatura obrabianych kęsów wynosi 200-1700g, wydajnoœć do 2500szt/godz, maksymalna długoœć chleba do 42cm. Chleb wydłużony przez  tę maszynę nie różni się od  wydłużonego ręcznie, œluzy sš prawidłowo ukształtowane, a bochenki nie sš „zmęczone”.

 

 

Garownia wstępna IK   Garownia wstępna IK

 

   Wydłużarka do chleba  VIPAVA Wydłużarka do chleba VIPAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uformowany chleb odbierany może być do koszyków lub przesyłany do automatycznej garowni końcowej. Poszczególne maszyny sš wykonywane w różnych wersjach  dostosowanych do technologii stosowanej w danej piekarni. Do obsługi linii składajšcej się z 4 maszyn wystarczš 2 osoby. Linia zajmuje mało miejsca i może być ustawiana w różnej konfiguracji. Poszczególne maszyny linii mogš współpracować z większoœciš maszyn europejskich np. majšc dzielarkę innej firmy można uzupełnić linię maszynami firmy GOSTOL. Często klienci rozkładajš inwestycję kupujšc najpierw dzielarkę i zaokršglarkę, a  następnie dokupujš garownię i wydłużarkę. Wszystkie opisane maszyny cechuje cicha praca, mocna budowa. Zespoły napędowe i sterownia sš najlepszych œwiatowych firm, co gwarantuje ich bezawaryjnš pracę.