Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

SCHŁADZACZE WODY

 

SCHŁADZACZ WODY BAKTEC

Jeden kilogram schładzacza wody BKL 200 ICE  zawiera 70 razy więcej (zimnych) kalorii niż jeden kilogram wody. W oparciu o tš zasadę w schładzaczu wody  BKL 200 ICE produkcji holenderskiej firmy Baktec zastosowano nowš technologię magazynowania lodu.  Względnie nieduży schładzacz  produkuje relatywnie dużš iloœć schłodzonej wody. W czasie, gdy urzšdzenie nie dostarcza schłodzonej wody, produkuje ono i magazynuje lód. Nie występujš duże zmiany temperatur  i nie ma strat czasu, gdy maszyna zaczyna dostarczać wodę o  żšdanej temperaturze. Nowy schładzacz ma przewagę nad innymi modelami: woda nie ma kontaktu ze œwieżym powietrzem i dlatego jest bardzo higieniczny! Urzšdzenie może być podłšczone bezpoœrednio do dozownika wody.  Nie sš potrzebne żadne pompy i dlatego zastosowanie BKL 200 ICE jest rozwišzaniem prostym, niezawodnym i tanim. Schładzacz zajmuje mało miejsca. Może być zamontowany na œcianie. Gdy potrzebna jest większa wydajnoœć można zamontować dwa lub więcej schładzaczy . Do optymalnego wykorzystania schłodzonej wody zaleca się zastosowanie mieszacza/dozownika wody.  Baktec oferuje całš gamę mieszaczy/dozowników wody: elektronicznych lub z mikroprocesorowym sterowaniem.       

                   

Dane techniczne                    BKL200 ICE

Wydajnoœć                              200 l/godz

Ciœnienie wody             1-5 kg/cm2

Max.ciœnienie do testowania   16kg/cm2

Œrednica wlotu wody               min 1/2” lub R 1/2”

Prędkoœć (w zależnoœci od  ciœnienia wody)          12-20 l/min

Temperatura                             2-4oC

Ciœnienie wody wypływajšcej (bez pompy)   1-5 kg/cm2

Podłšczenie elektryczne          220-240V AC; 50Hz

Zasilanie                                     1kW, 1 faza

Waga                                         61kg

Wymiary (szer.x wys.x gł.)         505x880x527mm