Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

WYDŁUŻARKA VIPAVA

 

Wydłużarka VIPAVA używana jest do wydłużajšcego formowania bochenków chleba.Po wygarowaniu zaokršglone kęsy ciasta wchodzš do maszyny, w której sš spłaszczane pomiędzy dwiema parami równoległych walców na gruboœć regulowanš. Pod płytš formujšcš  placek jest formowany na standardowy bochenek. Bok bochenka jest formowany za pomocš pionowych  prowadnic  pokrytych teflonem . VIPAVA z nożami jest używana do formowania wzdłużnego i cięcia ciasta na 4 prawie równe częœci. Jest  ona w szczególnoœci stosowana do formowania bochenków w liniach półautomatycznych. Maszyna może również formować wzdłużne bochenek zwykły przez podniesienie noży tnšcych.

 

Zalety maszyny:

- maszyna jest mobilna (na kółkach z obrotnicami)

- maszyna jest wyposażona w urzšdzenie zabezpieczajšce

- wałki wykonane sš z plastiku dopuszczonego do stosowania w przemyœle spożywczym

- proste działanie, czyszczenie i konserwacja maszyny

 

VIPAVA formuje kęsy ciasta o wadze:

- chleba toastowego                  od 200 do 950g

-  zwykłego bochenka                     od 200 do 1700g

 

 Max. długoœć bochenków:

- chleba toastowego                  do 360 mm

- zwykłego bochenka                     do 420 mm

 

 Dane techniczne:

- długoœć maszyny                       2400mm

- szerokoœć maszyny                       690mm

- wysokoœć maszyny                       1430mm

- waga maszyny                         350kg

 

 Dane elektryczne:

- napięcie podłšczenia                  380V 50Hz

- moc silnika                            0,75kW